4 Ekim 2013 Cuma

TO BE ( AM / IS / ARE )

TO BE ( AM / IS / ARE )


I ---------------------> am Kısaltılışı: I'm
he / she / it -----------> is  Kısaltılışı: It's 
we  / you / they ------> are Kısaltılışı: We're

To be fiili, İngilizce'nin yardımcı fiili ve ek fiilidir.

Özneyi bir sıfat ve ya isim ile nitelerken "am / is / are" ek fiillerinden birini kullanmamız gerekir. Bu şekildeki bir kullanımda "-dır / -dir" anlamındadır.

Örnek:

I am a student.  / Ben bir öğrenciyim.
She is beautiful. / O güzeldir.
You are funny.  / Sen komiksin.


Yardımcı fiil olarak kullanıldığı zaman ise;

I am studying.                          / Ben çalışıyorum.
She is doing her homeworks.   / O ödevini yapıyor.
We are going to the cinema.    / Biz sinemaya gidiyoruz.

Olumlu Cümlede Kullanılışı:

I am a student.      / I'm a student.
She is a student.    / She's a student.
You are a student. / You're a student.

Olumsuz Cümlede Kullanılışı:

I am not a student.       / I'm not a student.
She is not a student.    / She isn't a student.
You are not a student. / You aren't a student.

Soru Cümlesinde Kullanılışı: 

Am I a student?        / Am I not a student?
Is she a student?       / Is she not a student?
Are you a student?   / Are you not a student?

29 Eylül 2013 Pazar

Future Tense - Gelecek Zaman


Future Tense / Gelecek ZamanWill

  • Kesin tahminler için
  • Konuşmacının hoşlanmadığı davranışları için (Rahatsız edici davranışlar)
  • Gerçeklikten alınan mantıklı tahminler için
  • Ani kararlar için kullanılır.
Be Going To
  • Kişisel plan ve niyetler için
  • Şu andan etkilenen muhtemel olaylar için kullanılır.
Örnekler:
Olumlu Yapı:

Özne + will + fiil + nesne

Olumsuz Yapı:

Özne + will not / won't + fiil + nesne

Soru Cümlesi: 

Will/ Won't + özne + fiil + nesne
Olumlu Yapı: 

Özne + be going to + fiil + nesne

- I + am/was going to + fiil + nesne
-He/She/It + am/was going to + fiil + nesne
-We/You/They + are/were going to + fiil + nesne

Olumsuz Yapı:

Özne + be not going to + fiil + nesne

- I + am/was not going go + fiil + nesne
- He/She/It + isn't/wasn't going to + fiil + nesne
- We/You/They + aren't/weren't going to + fiil + nesne

Soru Yapısı: 

Be + özne + going to + fiil + nesne

- Am + I + going to + fiil + nesne
- Is/was + he/she/it + fiil + nesne
- Are/were + we/you/they + fiil + nesne
a) The fish is very fresh. And the beef is very good too. I think am going to/ will have the fish.(kişisel plan)
b) I've just received some new sales figures. You won't like them very much, I am afraid. (kesin tahmin)
c) Over the next six months, the company is going to open ten new supermarkets in France. (Muhtemel olaylar)
d) You'll have dealth with this kind of problems before, I expect, so I'll leave you to get on with it. (Mantıklı tahmin)
e) The problem we have with Jack is that he will insist on opening all the windows in the cold weather. (Rahatsız edici davranış)


There is - There are

There is - There are


"There is - There are" yapısını bir şeyin var olup olmadığını ya da ne kadar olduğunu belirtmek için kullanırız. Türkçe'deki "vardır" ifadesinin İngilizce'si olarak özetleyebiliriz. 
 "There is" yapısını tekil ve sayılamayan isimler için kullanırken, "There are" yapısını çoğul isimlerde kullanırız. 

Form:

  • There is/ There isn't  / Is there / Isn't there + tekil isim / sayılamayan isim
  • There are/ There aren't / Are there / Aren't there + çoğul isim


Örnek:

There is a dog in the garden.

There is some milk in the bottle.

There isn't a bed in this room.

There isn't any water.

There are 20 kids in my classroom.

There are many students in this school.

There aren't 4 bananas on the table.

Is there any  in this house?
    - Yes, there is. / No, there isn't.

Are there ten pencils in the pencilcase?
    - Yes, there are. / No, there aren't.

*Any : Sayılamayan isimlerin olumsuzunda ve soru cümlelerinde kullanılır, hiç anlamı verir.

*Some: Olumlu cümlelerde kullanılır.
  • Sayılabilir isim ise; birkaç, bazı, biraz
  • Sayılamayan isin ise; biraz
* Many: Olumlu ve çoğum cümlelerde kullanılır.Bir çok anlamı verir.