2 Mayıs 2014 Cuma

Gramatik ingilizce 1 milyonuncu ziyaretciye ulasti

Siz değerli Gramatik İngilizce ailesi, 1 milyon ziyaretçiyi aştık! 
Yayınlandığı günden itibaren desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. 

4 Ekim 2013 Cuma

TO BE ( AM / IS / ARE )

TO BE ( AM / IS / ARE )


I ---------------------> am Kısaltılışı: I'm
he / she / it -----------> is  Kısaltılışı: It's 
we  / you / they ------> are Kısaltılışı: We're

To be fiili, İngilizce'nin yardımcı fiili ve ek fiilidir.

Özneyi bir sıfat ve ya isim ile nitelerken "am / is / are" ek fiillerinden birini kullanmamız gerekir. Bu şekildeki bir kullanımda "-dır / -dir" anlamındadır.

Örnek:

I am a student.  / Ben bir öğrenciyim.
She is beautiful. / O güzeldir.
You are funny.  / Sen komiksin.


Yardımcı fiil olarak kullanıldığı zaman ise;

I am studying.                          / Ben çalışıyorum.
She is doing her homeworks.   / O ödevini yapıyor.
We are going to the cinema.    / Biz sinemaya gidiyoruz.

Olumlu Cümlede Kullanılışı:

I am a student.      / I'm a student.
She is a student.    / She's a student.
You are a student. / You're a student.

Olumsuz Cümlede Kullanılışı:

I am not a student.       / I'm not a student.
She is not a student.    / She isn't a student.
You are not a student. / You aren't a student.

Soru Cümlesinde Kullanılışı: 

Am I a student?        / Am I not a student?
Is she a student?       / Is she not a student?
Are you a student?   / Are you not a student?

29 Eylül 2013 Pazar

Future Tense - Gelecek Zaman


Future Tense / Gelecek ZamanWill

  • Kesin tahminler için
  • Konuşmacının hoşlanmadığı davranışları için (Rahatsız edici davranışlar)
  • Gerçeklikten alınan mantıklı tahminler için
  • Ani kararlar için kullanılır.
Be Going To
  • Kişisel plan ve niyetler için
  • Şu andan etkilenen muhtemel olaylar için kullanılır.
Örnekler:
Olumlu Yapı:

Özne + will + fiil + nesne

Olumsuz Yapı:

Özne + will not / won't + fiil + nesne

Soru Cümlesi: 

Will/ Won't + özne + fiil + nesne
Olumlu Yapı: 

Özne + be going to + fiil + nesne

- I + am/was going to + fiil + nesne
-He/She/It + am/was going to + fiil + nesne
-We/You/They + are/were going to + fiil + nesne

Olumsuz Yapı:

Özne + be not going to + fiil + nesne

- I + am/was not going go + fiil + nesne
- He/She/It + isn't/wasn't going to + fiil + nesne
- We/You/They + aren't/weren't going to + fiil + nesne

Soru Yapısı: 

Be + özne + going to + fiil + nesne

- Am + I + going to + fiil + nesne
- Is/was + he/she/it + fiil + nesne
- Are/were + we/you/they + fiil + nesne
a) The fish is very fresh. And the beef is very good too. I think am going to/ will have the fish.(kişisel plan)
b) I've just received some new sales figures. You won't like them very much, I am afraid. (kesin tahmin)
c) Over the next six months, the company is going to open ten new supermarkets in France. (Muhtemel olaylar)
d) You'll have dealth with this kind of problems before, I expect, so I'll leave you to get on with it. (Mantıklı tahmin)
e) The problem we have with Jack is that he will insist on opening all the windows in the cold weather. (Rahatsız edici davranış)