26 Kasım 2014 Çarşamba

ingilizce Sorunlar

-->

SORUNLAR

Arabam arıza yaptı.
My car broke down.
May kar brouk daun
Arıza nerede?
Where’s the problem?
Vhers dı problım?
Arızanın ne olduğunu bilmiyorum.
I don’t know what the problem is.
Ay dont nov vat dı problım iz.
Arabanız nerede?
Where’s your car?
Vhers yur kar?
En yakın tamirhane nerede?
Where’s the nearest mechanic?
Vhers dı niyrest mekenik?
Tamirhaneye bir telefon ede-bilir misiniz?
Can you phone a mechanic?
Ken yu foun e mekenik?
Bir kurtarma aracı göndere-bilir misiniz?
Can you send a wrecker?
Ken yu sent ı reker?
Arabamı çeke-bilir misiniz?
Can you pull my car ?
Ken yu pul may kar?
Bana yardım edebilirmisiniz?
Can you help me?
Ken yu help mi?
Bana biraz benzin verebilir misiniz?
Can you give me a little gas?
Ken yu giv mi ı lidıl ges?
Arabamın plaka numarası .........
My plate number is ...
May pleyt nambır iz....
Bir kaza oldu.
There was an accident.
Dheyr vız en eksident.
Kaza nerede oldu ?
Where was the accident?
Vheyr vıs dı eksident?
Efes’e yirmi kilometre mesafede.
20 km to Efes.
Tventi kilometırs tu Efes.
Ölen var mı?
Did anyone die?
Did anivan day?
Hayır ölen yok ama iki yaralı var.
No, nobody died but there are wounded.
No, nobadi dayd bat dher ar vunded
Lütfen polise haber verin.
Please call the police.
Pliyz koğl dı poliys
En yakın telefon nerede?
Where’s the nearest telephone?
Vher iz dı nirest telefon?
Arkadaşım ağır yaralı.
My friend is heavily hurt.
May frend iz hevili hört.
Yaralıları kımıldatmayın.
Don’t move the wounded.
Dont muğv dı vundet
Adım Sedat ONAR.
My name is Sedat ONAR.
May neym iz Sedat ONAR.
Lütfen bana adınızı, adresi-nizi ve sigorta numaranızı verin.
Please give me your name, address and insurance number.
Pliz giv mi yur neym, adres ent inşurens nambır.
Arabam için çekme aracı gönderir misiniz?
Can you send a wrecker for my car?
Ken yu sent e reker for may kar?
Tanıklık yapar mısınız?
Can you testify?
Ken yu testifay?
En yakın Jan-darma Karako-lu nerede?
Where’s the nearest gendar-marie station?
Vher iz dı nirest cendırme steyşın?
Jandarmaya bir hırsızlığı bildir-mek istiyorum.
I want to report a robbery to the gendarmarie.
Ay wont tu riport e robıri tu de cendırme.
Jandarmaya bir olayı bildirmek istiyorum.
I want to report an incident to the gendarmarie.
Ay wont tu riport en insident tu de cendırme.
Jandarmaya bir cinayeti bildir-mek istiyorum.
I want to report a murder to the gendarmarie.
Ay wont tu riport e mördır tu de cendırme.
Cüzdanım çalındı.
My wallet has been stolen.
May volet hes biyn stolen.
Suçsuzum.
I’m innocent.
Aym innosent
Bunu araştıracağız.
We are going to investigate this.
Vi ar going tu investigeyt dis.
Kayıp ve hırsızlık.
Losses and thefts
Lozıs end tefts.
Pasaportumu kaybettim.
I’ve lost my pass-port
Ayv lost may pesport.
Dışarıda kaldım
I’ve locked myself out
Ayv lakıt mayself avt.
İmdat!
Help !
Help.
Sürgün
Deportation
Dıporteyşın.
Suçlu iadesi
Extradition
Ekstradişın.
Gözaltı
Police custody
Polis kastıdi.
Tutuklama
Arrest
Irrest.
Mahkemeler
Courts
Korts.
Savunma
To defend oneself
Tu dıfend van self.
Ayaklanma, grev
Demos, strikes
Dimos, strayks.
Doğal afetler
Natural disaster
Necurıl dizestır.
Yangın
Fire / arson
Fayr. Ersın.
Ölüm
Death
Ded.
Yaralı var mı?
Any casualties?
Eni kejultiyz.
Hareket etmeyin.
Don't move.
Dont muv.
Hemen bir doktor / ambu-lans çağırın.
Send for a doctor / an ambulance
Send for e daktır / en embulens.
Onları araba-dan çıkarmama yardımcı olun.
Help me to get them out of the car
Help mi tu ged dem avt ov dı kar.
Lütfen Jandar-mayı çağırın
Call the gen-darmarie  please
Kol dı cendırme pliz.
Yardım eder misiniz kayboldum?
Can you help me, lost?
Ken yu help mi, lost.?
Kaza
Accident
Eksidınt.
Ambulans
Ambulance
Embülıns.
Yaralı
Injured
İnjurd.
Hasta
Sick
Sik.
Doktor
Doctor
Daktır.
Cinayet
Murder
Mördır.
İdam cezası
Death penalty
Didli penılti.
Hapis
Imprisonment
İmprisonmınt.
Narkotik kanunları
Narcotics
Nerkıtiks.
Tecavüz
Rape
Reyp.
Suç
Offence/felony
Ofıns/felıni.
Mahkum
Convicted
Kınviktıd.

2 Mayıs 2014 Cuma

Gramatik ingilizce 1 milyonuncu ziyaretciye ulasti

Siz değerli Gramatik İngilizce ailesi, 1 milyon ziyaretçiyi aştık! 
Yayınlandığı günden itibaren desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. 

4 Ekim 2013 Cuma

TO BE ( AM / IS / ARE )

TO BE ( AM / IS / ARE )


I ---------------------> am Kısaltılışı: I'm
he / she / it -----------> is  Kısaltılışı: It's 
we  / you / they ------> are Kısaltılışı: We're

To be fiili, İngilizce'nin yardımcı fiili ve ek fiilidir.

Özneyi bir sıfat ve ya isim ile nitelerken "am / is / are" ek fiillerinden birini kullanmamız gerekir. Bu şekildeki bir kullanımda "-dır / -dir" anlamındadır.

Örnek:

I am a student.  / Ben bir öğrenciyim.
She is beautiful. / O güzeldir.
You are funny.  / Sen komiksin.


Yardımcı fiil olarak kullanıldığı zaman ise;

I am studying.                          / Ben çalışıyorum.
She is doing her homeworks.   / O ödevini yapıyor.
We are going to the cinema.    / Biz sinemaya gidiyoruz.

Olumlu Cümlede Kullanılışı:

I am a student.      / I'm a student.
She is a student.    / She's a student.
You are a student. / You're a student.

Olumsuz Cümlede Kullanılışı:

I am not a student.       / I'm not a student.
She is not a student.    / She isn't a student.
You are not a student. / You aren't a student.

Soru Cümlesinde Kullanılışı: 

Am I a student?        / Am I not a student?
Is she a student?       / Is she not a student?
Are you a student?   / Are you not a student?