18 Kasım 2017 Cumartesi

İngilizce Sıra Sayıları Ordinal Numbers

düzenli ve düzensiz İngilizce ordinal sayılar

İngilizce'de sıra belirtmek için kullanılan; Türkçe'de - ıncı,-inci, -uncu, -üncü gibi ekler alarak oluşturulan ve gramerdeki adı da ordinal numbers olarak geçen sıra sayılarının nasıl oluşturulduğunu en sık kullanılan İngilizce sıra sayılarını sizler için derlediğimiz yazımızda, aradığı İngilizce sıra sayısının yazılışını, okunuşunu ya da Türkçe'deki karşılığını hızlıca bulup işini görmek isteyen okuyucularımız için başlangıçta tam listeyi sizinle paylaştıktan sonra, işin detaylarını öğrenmek ve pratik yoldan sıra sayılarını ezberlemek isteyenler için ayrıntılı bilgilere yer verdik.1'den 100'e kadar İngilizce Sıra Sayılarının Tam Listesi Yazılışları ve Okunuşları


Tüm Ordinal Sayılar

TürkçesiİngilizcesiTürkçe Okunuşu
Birinci (1.)First (1st)Först
İkinci (2.)Second (2nd)Sekınd
Üçüncü (3.)Third (3rd)Thörd
Dördüncü (4.)Fourth (4th)Forth
Beşinci (5.)Fifth (5tht)Fifth
Altıncı (6.)Sixth (6th)Siksth
Yedinci (7.)Seventh (7th)Sevınth
Sekizinci (8.)Eigth (8th)Eğyth
Dokuzuncu (9.)Ninth (9th)Ninth ya da Naynth
Onuncu (10.)Tenth (10tst)Tenth
Onbirinci (11.)Eleventh (11th)İılevınth
Onikinci (12.)Twelfth (1st)Tüğvelfth
Onüçüncü (13.)Thirteenth (13th)Thirtiğnth
Ondördüncü (14.)Fourteenth (14th)Fortiğnth
Onbeşinci (15.)Fifteenth (15th)Fiftiğnth
Onaltıncı (16.)First (1st)Först
Onyedinci (17.)Seventeenth (17th)Sevıntiğnth
Onsekizinci (18.)Eighteenth (18th)Eğytiğnth
Ondokuzuncu (19.)Nineteenth (19th)Nayntiğnth
Yirminci (20.)Twentieth (20th)Tüventiğth
Yirmi birinci (21.)First (1st)Först
Yirmi ikinci (22.)First (1st)Först
Yirmi üçüncü (23.)First (1st)Först
Yirmi dördüncü (24.)First (1st)Först
Yirmi beşinci (1.)First (1st)Först
Yirmi altıncı (1.)First (1st)Först
Yirmi yedinci (1.)First (1st)Först
Yirmi sekizinci (1.)First (1st)Först
Yirmi dokuzuncu (1.)First (1st)Först
Otuzuncu (1.)First (1st)Först
Otuz birinci (1.)First (1st)Först
Otuz ikinci (1.)First (1st)Först
Otuz üçüncü (1.)First (1st)Först
Otuz dördüncü (1.)First (1st)Först
Kırkıncı (1.)First (1st)Först
Ellinci(1.)First (1st)Först
Altmışıncı(1.)First (1st)Först
Yetmişinci(1.)First (1st)Först
Sekseninci(1.)First (1st)Först
Doksanıncı(1.)First (1st)Först
Yüzüncü(1.)First (1st)Först

1'den 100'e Kadar Sıra Sayıları Ayrıntılı Açıklamaları


İngilizce'deki sıra sayılarının 1'den 20'ye kadar olan kısmı düzensiz yani irregular ordinal numbers ile karışık gidiyor olmasıyla beraber, bu düzensiz sıra sayılarından 1'den 3 'e kadar olanlarının ezberlenmesi sayesinde, 20'den sonsuza kadar giden ordinal sayıları, normal İngilizce cardinal sayılar listesini bilen herkesin kolaylıkla oluşturması mümkün olacaktır.

1'den 3'e kadar Düzensiz Sıra Sayıları


İngilizce'deki sıra sayıları özellikle 1'den 3'e kadar herhangi bir kurala bağlı olmayan irregular ordinal sayılardır. Tüm sıra sayılarını sorunsuz bir şekilde oluşturabilmek için, herhangi bir mantığa dayandırmadan bu sayıların ezberlenerek öğrenilmesi gerekmektedir.

Birinci (1.) - First (1st)
İkinci (2.)- Second (2nd)
Üçüncü (3.) Third (3dr)

Türkçe'deki Okunuşları:

 1. Först
2. Sekınd
3. Thörd

20'den sonraki 1-2 ve 3 içeren sıra sayılarında da, soldaki rakam normal İngilizce kardinal sayı olarak okunacak ve ardına yukarıdaki seçeneklerden uygun olan getirilecektir.

Örneğin; 21. derken; twenty-first ya da 21st
                32. derken; thirty-second ya da 32nd şeklinde

20'ye kadar olan Sıra Sayıları ve Okunuşları


İlk 3'den sonra işler git gide kolaylaşmaktadır ve sıra sayıları çoğunlukla, normal rakamın sonuna -th takısı getirilerek oluşturulur.

Bu durumun istisnası neredeyse yok denecek kadar azdır ancak en yaygın 2 adet istisnai durumu da belirttikten sonra, 20'ye kadar olan İngilizce sıra sayılarının her birini tek tek sizin için listeliyor olacağız!


  • 11-12-13 rakamları ile sıra sayısı bildirirken, ilerleyen rakamlarda isnistasız bir şekilde olduğu üzere kardinal rakam + (First-second-third) şeklinde oluşturulmaz. Tüm diğer düzenli sayılar gibi- th takısı alır.
Örneğin;  Onbirinci (11.) derken, eleven + th = eleventh şeklinde söylenir
  • Th takısı alan İngilizce sıra sayılarından (e) harfi ile bitenler ve (y) harfi ile bitenler, yazılırken bazı farklılıklar gösterirler.


-e harfi ile biten rakamlardaki -e düşer ve  -e'den önce gelen en son sessiz harfin ardından doğrudan -th takısı eklenir.

Örneğin;  Dokuz - Nine
                Dokuzuncu - Nin!th - Ninth - 9th

Ayrıca düşen -e harfinden önce -th takısını alacak son sessiz harf -v harfi ise, o da yumuşamaya uğrayarak -f olarak değişir

Örneğin;  Beş - Five
                 Beşinci - Fif!th - fifth ( 5th)

y harfi ile bitenler ise -ie- olarak değiştikten sonra -th takısını alır

Son olarak da rakam t harfi ile bitiyorsa; -th takısı yerine, ikinci-t düşerek sadece -h takısı alır.

Örneğin; 8. - Eighth!


İngilizce Sıra Sayıları Rakamla Belirtilirken Nasıl Kısaltılır?


Türkçe'de sıra sayıları yazılırken yazıyla değil de rakamla belirtildiğinde, kısaltma olarak rakamların sağına (.) gelirken ( örneğin birinci derken "1." şeklinde yazılması ) İngilizce'de bu noktalama işareti sadece bildiğimiz nokta ile aynı işlevde dolayısıyla da sıra sayılarıyla ilgisizdir.

Hem düzenli hem de düzensiz sıra sayılarının İngilizce yazıyla belirtiliş biçimlerinin son 2 harfi, kardinal rakamı yazdıktan sonra, elle yazarken sayının üstüne gelecek şekilde, klavyede de kolay şekilde yanına gelecek şekilde yazılır.

Örneğin:

First - Birinci - 1st

Third - Üçüncü - 3rd

Fifteenth - On beşinci - 15th gibi..

Sıra Sayılarının İngilizce'de Ünvan Belirtmek için Kullanımı


Sıra sayıları İngilizce'de sadece ünvan olarak kullanıldığı durumlar olan istisnai durum dışında, her daim ismin soluna yani önüne gelir ancak 2. Mehmed derken ya da 3. Charles derken, istisnai durum geçerlidir ve sıralama sayısı, önüne the kelimesini alarak, isimden SONRA kullanır

Örneğin;

Mehmet The Second
Charles The Third gibi..

Ordinal sayıların okunuşlarını yani telaffuzlarını en doğru ve basit şekilde öğrenmenin en pratik yolu şüphesiz ki dinlemektir. Yukarıda öğrendiğiniz bilgileri pekiştirmek ve doğruluğunu teyit etmek için aşağıda Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile verilmiş sıra sayılarının İngilizce telaffuzlarını da dinleyebilirsiniz.

15 Ekim 2017 Pazar

5. Sınıf İngilizce Dersi Konu Anlatımları

Merhaba bu yazı dizimizde artık okula yönelik ingilizce derslerini de anlatmaya başlayacağız. İlk serimiz ortaokul 5. sınıf ingilizce dersi ile başlayacak.

Şimdi 5. sınıf ingilizce ders konularını bir başlık altında toplayalım, konu ayrıntılarına linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İyi dersler.

1. Ünite Hello! – Merhaba!
# Expressing likes and dislikes (Beğenilerini ve sevmediklerini ifade etmek)
# Greeting and meeting people (Tebrikler ve insanlarla tanışmak)
# Making simple inquiries (Basit araştırma yapmak)

2. Ünite My Town – Kasabam
# Asking for and giving directions (Excuse me, how can i get to the city center?)
# Talking about locations of things and people (Where are you? I’m at the library.)

3. Ünite Games and Hobbies – Oyunlar ve Hobiler
# Describing what people do regularly (Do you play …? No, I don’t. What are your hobbies? Playing chess and tennis.)
# Expressing ability and inability (Can you play …?)
# Expressing likes and dislikes (likes, don’t likes)

4. Ünite My Daily Routine – Günlük Rutinim
# Describing what people do regularly. (What time do …? When do you …?)
# Telling the time (What time is it? It’s half past nine.)
# Naming numbers (Numbers from 50 to 100)

5. Ünite Health – Sağlık
# Expressing illnesses, needs and feelings (I feel cold. I have the fly. I have a fever.)
# Making simple suggestions (You should stay in bed. Have a rest. Visit a doctor.)

6. Ünite Movies – Filmler
# Describing characters/people (Superman is very strong/brave/…)
# Expressing likes and dislikes (I don‘t like/dislike/hate horror movies.)
# Making simple inquiries (What is the movie about?)
# Stating personal opinions (I think Superman is brave.)
# Telling the time (What time is the movie? — It‘s at seven o‘clock.)

7. Ünite Party Time – Parti Zamanı
# Asking for permission (Mom, can I have a birthday party? — Sure/For sure.)
# Expressing and responding to thanks (This is lovely, thanks/Thank you very much. — You‘re (most) welcome.)
# Greeting and meeting people (— Welcome! — Nice to see you!)
# Expressing obligation (I must go to the birthday party.)
# Telling the days and dates (When‘s your birthday?)

8. Ünite Fitness – Fitness
# Making simple inquiries (Can you …? What is your favorite …? Which exercise/sports do you like?)
# Asking for clarification (Sorry, can/could you repeat that,
please?)
# Making/accepting/refusing simple suggestions (Let’s go …, That sounds great. # How about …? Sorry. I can’t now.)

9. Ünite The Animal Shelter – Hayvan Barınağı
# Asking for permission (Can we …? can I feed …? Of course … That’s not a good idea.)
# Describing what people/animals are doing now (What is/are … doing? The cat is climbing the tree.)

10. Ünite Festivals – Festivaller
# Describing general events and repeated actions (How does Ayşe celebrate Ramadan? — She visits her relatives.)
# Naming numbers (numbers 100, 200, …, 1000)


Böylelikle yukarıdaki dersleri takip ederek 5. sınıf ingilizce konu anlatımı, 5. sınıf ingilizce yazılı soruları, 5. sınıf ingilizce testleri ve ünitelerinden haberdar olacaksınız.

27 Ağustos 2017 Pazar

İngilizce Sayılar Şarkısı

Merhaba sevgili çocuklar, İngilizce Sayıları öğrenmeniz için aşağıdaki ingilizce sayılar şarkısını sizler için paylaşıyorum. İyi eğlenceler & dersler..Şarkının Sözleri

One, two, three (Van tu tri)
One, two, three

Four, five, six (for fayf siks)
Four, five, six

Seven (sevın)
Seven

Eight (Eyt)
Eight

Nine and ten (Nayn end  ten)
Nine and ten
Do you know (du yu nov? Biliyor musun?)
How to count (Hav tu kaunt? Nasıl sayılır)

Yes I know (Yes ay nov. Evet biliyorum.)
How to count (Nasıl sayılır)

Do you know (du yu nov ? Biliyor musun)
Do you know

How to count
How to count

Yes I know
Yes I know

How to Count
How to Count

(chorus = Nakarat)

(repeat = tekrar)

(bridge = köprü)
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten,

(verse)
Can you Count from ten to one (Ken yu kaunt from ten tu van?) (10'dan 1'e sayabilir misin?)
I can count from ten to one (Ay ken kaunt from ten tu van) (10'dan 1'e sayabilirim)

Can you Count (Ken yu kaunt? Sayabilir misin?)
Can you Count

From ten to one (From ten tu van.) (10'dan 1'e)
From ten to one

I can count (Ay ken kaunt) (Sayabilirim)
I can count

From ten to one (From ten tu van.) (10'dan 1'e)
From ten to one

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one
Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one!

İngilizce Sayılar Oyunu

Öğrendiğiniz sayıları pekiştirmek ve test etmek için bu çok eğlenceli Korsanlarla İngilizce Sayılar oyununu sizler için paylaşıyorum. Fazla uzatmadan oyunun nasıl oynanacağından bahsedelim; İlk olarak START (Başlat) düğmesine tıklayarak oyunu açıyoruz. Ekranın sol üst köşesindeki kırmızı renkli zara tıklayarak zarı döndürüyoruz. Çıkan sayı kadar gemimiz 1 numaralı adadan başlayarak ilerliyor. Geminin duracağı her adada karşımıza bir sayı sorusu çıkacak.  Örneğin; What number is this? (Bu numara nedir?) Bu sorunun karşısında bir sayı verecek örneğin 100. Altında da seçenekler olacak. Doğru seçeneği işaretleyin ve ardından SUBMIT(Gönder) düğmesine tıklayın. Yanlış cevap verdiğiniz takdirde gemi başa dönecek. Doğru cevap verdiğinizde geminiz olduğu yerde kalacak. Ayrıca kimi özel konumlar mevcut. Yani geminiz o noktaya gelince bazı olaylar sizi bekliyor olacak. Bunlar; 5. Adada Go Back 2 Places (2 adım geri git), 9. Adada Go forward 2 places. (2 adım ileri git.) 12. Adada Start Again (Tekrar başla) 15. Adada Go Back 2 Places (2 adım geri git) 19. Adada Start Again (Tekrar başla) 24. Adada Go forward 2 places. (2 adım ileri git.) 30. Adada Start Again (Tekrar başla) 32. Adada Go Back 2 Places (2 adım geri git) Eğer geminiz attığınız zar sonucunda bunların üzerinde konumlanıyorsa, verilen talimatları uygulayacak. 2 adım ileri git diyosa 2 adım geri, ileri diyorsa ileri , baştan başla diyosa en baştan başlayacaktır. Hadi iyi eğlenceler arkadaşlar:)  

İngilizce Sayılar ve Rakamların Yazılışı Okunuşu

Merhaba sevgili arkadaşlar, sizlere İngilizce sayıları çok basit ve eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Yazımızın sonunda 1'den 1 milyona hatta 1 milyara kadar İngilizce sayı sayabileceksiniz. (Tabii işsiz değilseniz. ☺ Kim 0'dan 1 milyara kadar sayı saymak ister? ☺ ) "Ben bunu öğrenemiyorum." diye kaygılanmayın. Sayı saymayı bilen (parmaklarını sayarak dahil) herkesin öğreneceği bir biçimde açıklamaya çalıştım. :) İngilizce rakamları öğrenmek istiyorsan Türkçe'de olduğu gibi önce 0'dan 10'a kadar olan rakamları bir ezberleyelim: (Ya arkadaş ben bunu nasıl ezberlerim kolayı yok mu dersen? Yakında bu işin oyununu, şarkısını vs. de yayınlayacağız onların aracılığıyla eğlenceli ingilizce sayıları öğretmeyi düşünüyoruz. )
Başlayalım;
 SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
0 sıfır zero ziro
1 bir one van
2 iki two tu
3 üç three tıri
4 dört four for
5 beş five fayf
6 altı six siks
7 yedi seven sevın
8 sekiz eight eyt
9 dokuz nine nayn
10 on ten ten
Yukarıdaki tabloda bu sayıları öğrendik mi? Öğrenmediysek tekrar tekrar okuyalım. Öğrendiğimizi farz ediyorum. Artık 0'dan başlayıp 10'a kadar ingilizce sayıları sayabiliyoruz. Şimdi sizden 10 ile 20 arasını ezberlemenizi isteyeceğim.
11-eleven (okunuşu: ilevın)
12-twelve (okunuşu: tvelf)
13-thirteen  (okunuşu törtiin) (üç sayısı three sonuna teen gelince thirteen aklında bu şekilde kalabilir)
14-fourteen (okunuşu fotiin) (dört sayısı four sonuna teen gelince fourteen)
15-fifteen (okunuşu: fiftiin) (beş sayısı five sonuna teen gelince fifteen)
16-sixteen (okunuşu: sikstiin) (altı sayısı yani six + teen )
17-seventeen (okunuşu sevıntiin) (yedi sayısı yani seven + teen )
18-eighteen (okunuşu: eiytiin) (sekiz sayısı yani eight + teen )
19-nineteen (okunuşu: nayntiin) (dokuz sayısı yani nine + teen )
 Dikkatinizi çektiyse 10 ile 20 arasındaki sayıların, ikinci basamağındaki sayının kendisi + yanına teen eklenerek gitmiş. Mesela 16 sayısına örnek verelim; 2. basamağı hangisi yani birler basamağı altı. 6'yı ezberledik neydi? Six. Bir de sonuna teen ekle. Sixteen. Yani sıkı sıkıya ezbere gitmek yerine mantığını anlayın diye anlatıyorum. Bu sayıların hepsi bir kurala göre işliyor. Bir örnek daha verelim 19 sayısı için. 19'un birler basamağı 9 yani "nine" + "teen" = nineteen.  Gördünüz mü ne basit?

 Şimdi 0'dan 20'ye kadar ingilizce sayı saymayı öğrendik. Geldik 10 ve 10'un katlarına:
SAYI İNGİLİZCE YAZILIŞI TÜRKÇE OKUNUŞU
10 ten ten
20 twenty tventi
30 thirty törti
40 forty forti
50 fifty fifti
60 sixty siksti
70 seventy sevınti
80 eighty eyti
90 ninety naynti
100 one hundred van handırıd
Ya bunları ezberlemek de mesele, daha yeni 0'dan 10'a kadar zar zor ezberledim ben diyorsanız. Sizin için ufak bir taktik vereyim ki kolay ezberleyebilesiniz;

10 ve 10'un katı olan sayılar (yani 10 , 20 , 30 , 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ... şeklinde olan sayılarda) sayının ilk hanesi ve + ty ekledik mi sayımız ingilizce olarak kısmen ortaya çıkıyor. Mesela; 20 için örnek verirsek; 20'nin başında 2 var. (başında derken ilk hanesini kastediyorum) yani two. Bir de ty ekledik mi? twenty ) E hocam two + ty = twoty oluyor senin kural elimizde patladı diye söylüyor gibisiniz.
Bu yöntem ezberlemenizde kolaylık sağlaması açısından söylediğim bir  yöntemdi :) Tekrar bir örnek verelim 80 sayısı için. 80'in ilk hanesi 8. Yani ingilizcesi eight. + ty  eightty (hemen hatırlıyoruz eighty 'di bu sayı.) Tamaam... Şimdi neler öğrendiğimizi baştan alalım; Öncelikle 0'dan 10'a kadar ingilizce rakamları ezberledik. Sonra ufak bir taktikle 10 ile 20 arasındaki sayıları saymayı öğrendik. Sayıyoruz. Ölümüne sayıyoruz. Bi' yerden sonra saymayı bırakırız diyorlar ama durduramıyorlar bizi. ☺ Sonrasında 10 ve 10'un katlarını 100'e kadar öğrendik.

Şimdi de bu 10'un katlarının arasını dolduracağız. yani : "Ben 20'yi öğrendim. bir de 21 var, 22 var, 23 var, 24 var, 25 var. Ee bunları nasıl söyleyeceğim?" diye soruyorsunuz. Gerisi normal. Yardır bayır aşağı.. 0-9 arasındaki sayıları ekle geç. Yani normal 0'dan 10'a ezberlediğimiz sayıları, 10 ve 10'un katlarının ardına ekliyoruz. Olay bu.; twenty one (20+1 ) = 21 twenty two (20 + 2 ) = 22 twenty three (20 + 3 ) = 23 twenty four ( 20 + 4) = 24 Mantığını anlamışsınızdır umarım.  Bu şekilde 30'a kadar gidelim. twenty five (20 + 5) = 25 twenty six (20 + 6) = 26 twenty seven (20 + 7 ) = 27 twenty eight ( 20 + 8 ) = 28 twenty nine (20 + 9 ) 29 Geldik 30'a. 10'un katı olan yani 10 , 20 , 30 , 40, 50 ... şeklinde olan sayılarda ilk hanesi ve + ty ekledik mi sayımız ortaya çıkıyor demiştik. 30'un başında 3 var. three + ty = thirty oluyor.  Gerisi yine aynı ; 31 = thirty one yani 30 + 1 32 = thirty two yeni 30 + 2 şeklinde devam ediyor. Siz bu sayıları 40 , 50 , 60 , 70 diye götürebilirsiniz. Aşağıdaki tabloyu da öğrenin. 10'un katları sayesinde 90 + 9 'a kadar gidersiniz. Bu sayede 0'dan 100'e kadar saymayı öğrendiniz! Tebrikler.

Şimdi geldik 100 ve ardına her eklediğimiz 0'da sayılarımızı nasıl okuyacağımıza. (Ardına sıfır eklemek derken 100'e 0 ekledik 1000 bin oldu. Onu kastettim. Bir sıfır daha ekledik 10 bin, bir sıfır daha 100 bin, sonra bi sıfır 1 milyon, bir sıfır daha, bi sıfır daha sonra bi sıfır daha ver Allah ver..) 100'den sonra 101 gelir. Yani One hundred and one. Yani 100 + 1 .Şimdi Geldik 100'e. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 100 sayısı one hundred. 102 için: 100+2 .  Yüz neydi ? One hundred. + 2 var. 2 neydi? two. Birleştir? One hundred two. İşte bu kadar basit. Gerisi 0'dan 100'e kadar olan sayılar ile aynı. Mesela 113 diyelim. Sayılarımızı kafamızda çözümleyelim. 113 =  100 + 13  . Yüz neydi? one hundred . 10 neydi? ten. 3 neydi? three. Hemen birleştirelim One hundred and thirteen. Ya da daha ileri gidelim 240 diyelim. 100 one hundred'dı. Ama burada 200 var. 2 tane 100 var yani. şimdi ne oldu? two hundred. (2 x 100) . ee 40 neydi? four+ty . Birleştirelim two hundred fourty. Gayet basit. Bu şekilde 999'a kadar gidebiliriz. Peki ya 1000 ne?  1000-A thousand (One thousand) Binden sonrası için de mantık aynen geçerli.  Sonra milyon ve milyar.. Say sayabilirsen.. :) 1,000,000 – million 1,000,000,000-billion (milyar) Anlamadığınız bişey olursa yorumlarda sorun, çekinmeyin. anlatalım. Siz yeter ki anlayın. Bu yazıyı anlayarak tekrar tekrar okursanız 1 milyara kadar ingilizce sayıları sayabilirsiniz. (Ne işinize yarar bilmiyorum ama en azından bir telefon numarası sorulduğunda ingilizce söyleyebilirsiniz, ya da bir cadde numarası vs. vs.)   (Şimdi aşağı ingilizce sayılar ile ilgili bir kaç görsel koyacağım. "Ya hocam zaten yukarıda tek tek anlatmışsın bu resim neden var?" diye sormayın. Google görseller amcada görünelim istedik. Tamamen duygusal. $ Siz göz ardı edin. Ders burada bitti. )

İngilizce Sayılar

ingilizce rakamlar

12 Ekim 2016 Çarşamba

internetten ingilizce öğrenme siteleri

Hepimiz yeni bir dil öğrenmenin bize getireceği faydaları az çok biliyoruz. Bu faydalardan biraz bahsedecek olursak, en başında eğitim ve iş hayatında bize faydalı çok faydalı olacaktır. Yapılan araştırmalara göre yabancı dilini işleri için kullanan insanlar %8 oranında daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Bir çok işyerleri hatta günümüzde kamu kurumları dahi yabancı dil istiyor.
İngilizcenin en önemli sağladığı getirilerden biri de evrensel bir dil olmasıdır. Yaptığınız her akademik araştırmalarda, herhangi bir hobinizde dahi araştırma yaptığınızda sizi bir adım öne çıkarır. Dünyadaki websitelerinin %55'i İngilizce'dir.
İngilizce öğrenmek bize eğitim anlamında da çok faydalı olur. Yurtdışında alanımızda yüksek ihtisas yapma imkânı sağlar.
İngilizcenin kişisel anlamda da faydaları çok fazladır. En basitinden türk dizilerine nazaran yabancı diziler bir harika:)
Bu kadar ingilizceyi ve yabancı dil öğrenmeyi methettiğimize göre konumuza dönelim:
İngilizce'yi nereden öğrenelim? En iyi ingilizce öğrenme siteleri nelerdir?

1. Duolingo


internetten ingilizce öğrenme siteleri duolingo
internetten ingilizce öğrenme siteleri Duolingo
Duolingo internet aleminde bilindik popülaritesi yüksek ingilizce öğrenme sitelerindendir. İçerisinde barındırdığı forumlar ve hazırladığı eğlenceli sorularıyla ingilizce öğrenme heveslileri için kullanışlı ve öğretici bir hizmet.

Duolingo'da birden fazla yabancı dil öğrenme imkânı da bulabilirsiniz.

tr.duolingo.com


2. busuu

internetten ingilizce öğrenme siteleri busuu
internetten ingilizce öğrenme siteleri busuu

Yeryüzünde totalde 50 milyonun üstünde bir abonesi ile çeşitli sayıda yabancı dil öğretebilme kabiliyeti ile busuu, duolingo'dan sonra gelen en çok tercih edilen ve bilinen internetten ingilizce öğrenme sitelerindendir. 3. BBC Languages

internetten ingilizce öğrenme siteleri BBC Languages
internetten ingilizce öğrenme siteleri BBC Languages

BBC yalnızca haberleri takip edebileceğiniz bir internet sayfası olmamakla birlikte aynı zamanda bir akademi diye düşünebiliriz. İnternet sayfalarında yayınlanan en seçkin makaleler ile akademik ölçüde bilgiler öğrenmek mümkün.

Uzun seneler boyunca süregelen BBC Yabancı Dil Eğitim programı ile misafirlerine ingilizce dilini öğrenme hizmeti veriyor. 

Bu internet sayfası mevcut şekilde İngilizce'si olan, ancak İngilizce seviyesini bir üst düzeye taşımak isteyenler için tercih edilmesi daha isabetli olur.
4. Livemocha

internetten ingilizce öğrenme siteleri Livemocha
internetten ingilizce öğrenme siteleri Livemocha

Livemocha ile internet üzerinden gerçek öğreticiler sayesinde 35 yabancı dil öğrenebilirsiniz. Kullanıcıların anadillerine göre eğitmen olma imkanı sunan, kendi yağında kavurulan bir internet sayfası. Siz de bu sayfada Türkçe eğitmen olabilirsiniz.

Ayrıca diğer kullanıcılar ile iletişime geçmeniz de mümkün. Sitenin Türkçe dil desteği de mevcut.
5. memrise

internetten ingilizce öğrenme siteleri memrise
internetten ingilizce öğrenme siteleri memrise


memrise, bilim ve tarih üzerinde kurulu topluluklar tarafından hazırlan bölümlerde dil öğretme yeteneğine sahip. 

memrise ile merak ettiğiniz ülkelerin tarihlerini öğrenebilir, bilim adına gelişmeleri takip edebilirsiniz. Tabiki o dili bilen uzman kişilerin yönlendirmeleriyle. 
6. Verbling

internetten ingilizce öğrenme siteleri verbling
internetten ingilizce öğrenme siteleri verbling

Verbling, fiziksel sınıfları bulunan kurslar yerine, online eğitim uzmanları tarafından dil öğrenecebileceğiniz bir servis. 

Skype, Google+ Hangouts On Air servisleri üzerinden ister toplulukla isterseniz de tek başınıza özel dersler alabilir, yeni bir dili öğrenmeye başlayabilirsiniz. 
7. Babbel

internetten ingilizce öğrenme siteleri babbel
internetten ingilizce öğrenme siteleri babbel

Babbel yukarıdaki servislere nazaran biraz daha profesyonel bir servis. Dil bilginizin seviyesine göre sizleri bir topluluğun içine alıyor ve orada dilinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. 

Dilbilgisi, kelime bilgisi, farklı telaffuz seçenekleri ile ilerleyen eğitimlerin dilinize çok fazla şey katacağını söyleyebiliriz. 8. VoScreen

internetten ingilizce öğrenme siteleri voscreen
internetten ingilizce öğrenme siteleri voscreen

Yorumcularımızdan gelen, "eğlenerek ve ücret ödemeden ingilizce öğren!" sloganlı Voscreen.com'u da ziyaret etmenizde fayda var.

11 Ekim 2016 Salı

Sıfatlar - Adjectives

İngilizce Sıfatlar - Adjectives

Sıfat: İsimleri niteleyen(özelliğini açıklayan) sözcüklere sıfat ( adjective ) denir.
İsime "Nasıl?" sorusu sorulduğunda bulunabilir. - a good man -  iyi adam
Nasıl adam? = İyi(good) adam. - the big boy - büyük çocuk
Yukarıdaki örneklerimizde man(adam) ve boy(çocuk) isimdir. good(iyi) ve big(büyük) ise sıfat. Yani good kelimesi man kelimesini, big kelimesi ise boy sözcüğünü niteliyor. (Bir özelliğinden bahsediyor)
Zamirler ismin yerine kullanılan sözcükler olması nedeniyle, sıfatlar zamirleri de niteleyebilir.
Örnek vermek gerekirse; - She is sweet, beatiful, rich and smart. (O; tatlı, güzel, zengin ve zekidir.)
- They are small but perfect. (Onlar, küçük fakat harikadır.)
Yukarıdaki örneklerde sıfatlar, zamirleri niteliyor.
► Türkçe'deki gibi İngilizce'de sıfatlar, hangi isimi niteliyorsa ondan önce yazılırlar. Bu sözcüklerde tekil ya da çoğul hiç fark etmez. İsimden önce yazılıyor.

- a fast boy - hızlı bir çocuk
- fast boys - hızlı çocuklar
- a hot sun - sıcak bir güneş
► Bir isimi birden fazla sıfat ile de nitelendirebiliriz. Bunun için sıfatların arasına Türkçe'de olduğu gibi yazarız, istenirse sıfatların arasına virgül konulabilir.

- a big bad wolf - büyük kötü kurt
- the fat, short man - şişman, kısa adam
► Bir isimin rengini bildirdiğimizde iki renk ile niteliyorsak bu renklerin arasına and yazarız. Şayet birden fazla renk ile niteliyorsak bir isimi o zaman da sadece son iki rekn arasına and yazarız, ondan öncekilerin aralarına virgül atarız.
- the red and white uniform - Kırmızı beyaz üniforma
- a blue, gray and black tent. - mavi, gri ve siyah ( renklerinin karışımı ) çadır.
► Sıfatların bazı durumlarda birbirlerine karşı üstünlüğü vardır. Bir isimi birden çok nitelik sıfatı nitelediği durumlarda genel nitelikler, özel niteliklerden önde gelir. Şimdi aşağıya bu genel ve özel niteliğin sıralamalarını formülize edelim: Bu arada bu kesin bir çiğnenemez kural değildir, genel itibariyle bu sıralama takip edilir. Bazen yerler değiştirilebilir.

Genel anlam + büyüklük, küçüklük + yaş, eskilik durumu, yenilik durumu + rengi + ait olduğu konum + hangi maddeden yapıldığı

a beautiful large brand - new yellow Turkish silver spoon. ( güzel, büyük, yepyeni, sarı, Türk yapısı, gümüş bir kaşık )
- a teen Canadian man - Genç bir Kanada erkeği.
- a nice woolen sweater - Güzel bir yün kazak
► Sıfatlar her zaman isimleri nitelemez. Bazen de fiilleri(eylemleri) de niteleyebilir. Ancak bu fiillerin sayısı kısıtlıdır. Nedir bu fiiller?

be / get / become / seem / appear / look / smell / sound / taste / feel.

- Be quiet. Don't be noisy. (Sessiz ol. Gürültücü olma.)
- The dog is getting wet in the rain. (Köpek yağmurda ıslanıyor.)
- Last week she became ill. (O, geçen hafta hasta oldu.)
- Your tea tastes excellent. (Çayınızın lezzeti mükemmel.)
- The perfume smells good. (Parfüm güzel kokuyor.)
- He looks sad today. (O bugün üzgün görünüyor.)
► İngilizce dilinde sıfat sözcüklerinin bir çoğu isimlerden önce gelir ve sıfat tamlaması oluştururlar, ayrıca da; seem ve look gibi eylemlerin sonrasına gelerek yüklem görevi yerine getirirler.

- a thin boy - zayıf bir çocuk
(thin sıfattır. boy isim. Sıfat isimin önüne geldi.) - The boy is thin. - Çocuk zayıftır.
(thin sıfatı, boy isiminden sonra geldi ve fiil görevi aldı) - hard exams - zor sınavlar
- The exams are hard. - Sınavlar zordur.
- a happy girl. - Mutlu bir kız.
- The girl looks happy. - Çocuk üzgün görünüyor.
(sıfat yani happy, lookstan sonra geldi ve yüklem görevini gördü.)
Yüklem görevi gören sıfatlar (Predicative adjectives): Kimi sıfat sözcükleri yalnızca yüklem görevi ile kullanılır. Dolayısıyla bu sıfatları biz niteleyecekleri isimin önüne yazamayız. Peki nedir bu sıfatlar?
asleep, awake, alike, afraid, alive, alone, ashamed, glad, pleased, sorry, upset, elder.
Şimdi bir örnek verelim;
- The girl is asleep. ( Kadın uykuda ) diye ifade edebiliriz. Ancak asleep girl diye ifade edemeyiz.


Niteleyici Sıfatlar (Attributive adjectives): Yüklem görevi gören sıfatların aksine attributive ( niteleyici ) olarak görev yapan fakat predicative ( yüklem ) olarak kullanılamayan sıfatlar sözcükleri bulunur. Bunlar hangileridir?
chief, main, principal, sheer, utter, mere, only, sole, total
Bir örnek de bunlar için verelim; - His shop is on the main street. ( Onun dükkanı ana caddededir ) diye cümle kurabiliriz ancak “The street is main” diye bir cümle kuramayız.


OLUMLU VE İYI ANLAM İFADE EDEN SIFATLAR

SıfatTürkçesiSıfatTürkçesi
happymutluhealthysağlıklı
helpfulyardımseverlovelysevimli
perfectmükemmelproudgururlu
joyoussevinçlinicehoş
obedientsöz dinleyensplendidsöz dinleyen
pleasanthoşsuccessfulbaşarılı
thoughtfulanlayışlıvictoriousmuzaffer
wonderfulharikavivacioushayat dolu
zealousgayretliluckyşanslı
livelyneşelikindsevecen
zanydelidoluwittyesprili

BIÇIM VE ŞEKIL BILDIREN SIFATLAR

SıfatTürkçesiSıfatTürkçesi
broadgenişnarrowdar
deepderinshallowsığ
steepdikroundyuvarlak
widegenişhighyüksek
crookedeğriflatdüz
skinnyincesquarekare
hollowçukurstraightdüz
curvedeğrichubbytombul


SES ILE İLGILI SIFATLAR

SıfatTürkçesiSıfatTürkçesi
cooingötmekdeafeningsağır eden
moaninginletenraspykulak tırmalayıcı
squealingcırlayanfaintsönük
hushedsessizhissingıslıklayarak
resonantyankılanansoftalçak ses
purringmırıltılımelodicmelodik
mutesessizshrillkulak tırmalayıcı
noisygürültülühuskykısık
loudyüksek sessessizkısık
thunderinggürültülüwhisperingfısıltılı
silentsessizscreechingcırtlak

ZAMAN ILE İLGILI SIFATLAR

SıfatTürkçesiSıfatTürkçesi
ancientantikold-fashionedeski moda
swiftçabuklategeç
modernçağdaşyounggenç
Earlyerkenoldyaşlı
quickçabukrapidçabuk
shortkısa sürenlonguzun süren

TAT, LEZZET ILE İLGILI SIFATLAR

SıfatTürkçesiSıfatTürkçesi
bitterkeskinsaltytuzlu
freshtazestalebayat
sweettatlıspicybaharatlı
thirstykururottençürük
tastelesstatsızstickyyapış yapış
tartmayhoşsourekşi
juicysulugreasyyağlı
icybuz gibitastylezzetli
deliciouslezzetliripeolgun

KÖTÜ DUYGULARLA İLGILI SIFATLAR

SıfatTürkçesiSıfatTürkçesi
angrykızgınawfulberbat
boredsıkılmışconfusedkafası karışık
bewilderedşaşkındangeroustehlikeli
combativekavgacıcondemnedayıplanan
clumsybeceriksizcruelzalim
creepytüyler ürperticianxiousendişeli
evilkötülükfiercevahşi
disgustednefret ettirmişgrievingkederli
smoggysislishinyparlak
defiantmeydan okuyanarrogantküstah ve kibirli
blackkasvetlidizzyşaşkın
enviouskıskançannoyedsinirli

DIŞ GÖRÜNÜŞ İLE İLGILI SIFATLAR VE TÜRKÇELERI

SıfatTürkçesiSıfatTürkçesi
glamorousbüyüleyicispotlesstertemiz
mistysislihandsomeyakışıklı
magnificentgörkemlihomelybasit, sade
muddybulanık, pisplaindüz, sade
preciousdeğerli, kıymetlisparklingparıldayan
gleamingparıldayanmotionlessparıldayan
unsightlynahoşgrotesquegülünç
quainttuhaf, acayipstormyfırtınalı
smoggysislishinyparlak

GÖRÜNÜM İLE İLGILI SIFATLAR VE TÜRKÇELERI

SıfatTürkçesiSıfatTürkçesi
elegantzarifadorableçok güzel, sevimli
beautifulgüzelattractiveçekici, göz alıcı
blue-eyedmavi renklibrightparlak
cleantemizclearşeffaf, saf
colorfulrenklicutesevimli
filthyçok pisfancysüslü
gloomykasvetlidarkkaranlık
cloudybulanıkexcitedheyecanlı
filthyçok pisfancysüslü


A'dan Z'ye Alfabetik Olarak İngilizce Sıfatlar Listesi
Able:  güçlü
Abnormal:  anormal
Absent:  yok
Absolute:  mükemmel/tam
Acceptable:  makul
Accessible:  ulaşılabilir
Accurate:  kesin/tam
Acidic:  asitlenmiş
Acoustic:  akustik
Active:  faal
Adaptable:  uyarlanabilir
Additional:  ilave/ek
Adequate:  yeterli
Administrative:  yönetimsel
Advantageous:  avantajlı
Advisable:  önerilen
Affirmative:  olumlu
Ago:  önce
Airborne:  uçan
Airy:  havalı
All:  tüm
Alone:  yalnız
Alphabetical:  alfabetik
American:  Amerikan
Amphibious:  hırslı
Angry:  kızgın
Annual:  yıllık
Another:  başka
Any:  hiç
Apparent:  anlaşılır/açık
Applicable:  uygulanabilir
Appreciable:  kayda değer
Appropriate:  uygun
Artificial:  yapay
Atomic:  atomal
Audible:  duyulabilir
Automatic:  otomatik
Auxiliary:  yardımcı
Available:  mevcut
Bad:  kötü
Ballistick:  balistik
Bare:  yalın
Barometric:  barometrik
Basic:  temel
Beautiful:  güzel
Beneficial:  faydalı
Best:  en iyi
Big:  büyük
Binary:  çift
Biological:  biyolojik
Bitter:  acı
Black:  siyah
Blind:  kör
Blue:  mavi
Both:  her ikiside
Brief:  özet/kısa
Bright:  parlak
Broad:  geniş
Brown:  kahverengi
Busy:  yoğun
Capable:  yetenekli
Careful:  dikkatli
Careless:  dikkatsiz
Carnal:  cinsel
Cautious:  dikkatli/önemli
Celestial:  gökle ilgili
Celsius:  santigrat
Central:  merkezi
Centrifugal:  merkezkaç
Ceramic:  seramik
Certain:  belirli
Cheap:  ucuz
Civil:  sivil
Clean:  temiz
Clear:  açık/anlaşılır
Coarse:  kaba
Cold:  soğuk
Colorless:  reknsiz
Comfortable:  rahat
Commercial:  ticari
Common:  yaygın
Compact:  yoğun
Complete:  tamamlanmış
Complex:  karışık
Composite:  karma
Compound:  bileşim
Comprehensive:  ayrıntılı
Compulsory:  mecburi
Concrete:  somut
Concurrent:  tesadüfi
Confidential:  gizli
Conscious:  bilinçli
Consecutive:  ardışık
Considerable:  hatırı sayılır/önemli
Constant:  sabit
Constructive:  yapıcı
Consumable:  tüketilebilir
Continuous:  sürekli
Convalescent:  iyileşen
Convenient:  uygun
Conventional:  konsansiyonel
Cool:  serin
Cooperative:  yardımcı
Coordinating:  eşgüdümlü
Correct:  doğru
Corrective:  düzeltici
Counterclockwise:  saat yönünün tersine
Critical:  eleştirel
Cruel:  kaba
Cryptographic:  kriptografik
Cubic:  kübik
Culpable:  suçlanmayı hakeden
Current:  mevcut
Daily:  günlük
Dangerous:  tehlikeli
Dark:  karanlık
Dead:  ölü
Deaf:  sağır
Dear:  sevgili
Decimal:  ondalık
Deep:  derin
Defective:  kusurlu
Definite:  belirli/açık
Delicate:  narin
Demonstrable:  kanıtlanabilir
Dental:  dişlerle ilgili
Dependent:  bağımlı
Destructive:  yıkıcı
Diagnostic:  teşhis edilebilir
Diagonal:  köşegen
Different:  farklı
Differential:  ücret farkı
Difficult:  zor
Digital:  dijital
Dim:  loş
Dirty:  kirli
Disciplinary:  disiplinci
Diseased:  hastalıklı
Dishonorable:  onursuzca
Distinct:  farklı/belirgin
Ditty:  kısa ve basit şarkı
Dormant:  hareketsiz
Double:  çift
Drafty:  soğuk cereyanlı
Dry:  kuru
Drowsy:  uykulu
Dual:  ikili
Due:  hak edilen
Dull:  sıkıcı
Dumb:  aptal
Dynamic:  dinamik
Each:  her
Easy:  kolay
Economic:  iktisadi
Educational:  hesaplı
Effective:  etkili
Efficient:  verimli
Eighth:  sekizinci
Elastic:  esnek
Electric:  elektrikle ilgili
Electronic:  elektronik
Eligible:  haklı
Else:  başka
Empty:  boş
Enough:  yeterli
Entire:  tüm
Environmental:  çevresel
Equal:  eşit
Erect:  dimdik
Erratic:  düzensiz
Essential:  gerekli
Eventual:  sonunda olan
Every:  her
Evident:  besbelli
Exact:  tam
Excellent:  mükemmel
Excessive:  aşırı
Exclusive:  paylaşılmayan
Explosive:  patlayıcı
Extensive:  kapsamlı
External:  harici
Extra:  ekstra
Extreme:  aşırı
Faint:  güçsüz
Fair:  adil
False:  yanlış
Familiar:  aşina
Faraway:  uzak
Fast:  hızlı
Fat:  şişman
Fatal:  ölümcül
Faulty:  hatalı
Feasible:  yapılabilir
Federal:  federal
Feeble:  güçsüz
Fertile:  bereketli
Few:  az
Fifth:  beşinci
Final:  son
Financial:  mali
Fine:  iyi
Firm:  sağlam
First:  birinci
Fiscal:  mali
Fit:  uygun
Flammable:  kolay tutuşur
Flat:  düz
Flexible:  esnek
Foggy:  sisli
Foolish:  budalaca
Foreign:  yabancı
Formal:  resmi
Former:  önceki
Fourth:  dördüncü
Free:  serbest
Frequent:  sık
Fresh:  taze
Full:  dolu
Functional:  fonksiyonel
Fundamental:  en gerekli
Further:  daha uzak
General:  genel
Gentle:  nazik
Good:  iyi
Gradual:  kademeli
Grand:  büyük
Graphic:  çizgesel
Grave:  ciddi
Great:  mükemmel
Green:  yeşil
Grievous:  acı veren
Happy:  mutlu
Hard:  zor
Harmful:  zararlı
Hasty:  aceleye gelmiş
Hazardous:  tehlikeli
Healthy:  sağlıklı
Heavy:  ağır
Helpful:  yardımsever
High:  yüksek
Hilly:  tepelik
Hind:  arka
Hollow:  oyuk
Honorable:  onursal
Horizontal:  yatay
Hot:  sıcak
Huge:  çok büyük
Hydraulic:  hidrolik
Icy:  buzlu
Identical:  hemen hemen aynı
Idle:  sonuçsuz
Ill:  hasta
Immediate:  acele
Imminent:  yakın
Important:  önemli
Improper:  uygunsuz
Inclusive:  herşey dahil
Independent:  bağımsız
Indicative:  belirtici
Individual:  bireysel
Inertia:  atalet
Inherent:  doğasında olan
Inner:  iç
Instant:  hemen olan
Instantaneous:  anlık
Intense:  şiddetli
Interchangeable:  birbirinin yerine geçebilir
Intermediate:  ara
Internal:  dahili
International:  uluslararası
Intrinsic:  esas
Junior:  yaşça küçük
Keen:  hevesli
Kind:  nazik
Large:  geniş
Last:  son
Late:  geç
Lateral:  yanal
Latest:  en son
Latter:  sonraki
Lawful:  yasalara uygun
Lazy:  tembel
Leaky:  sızıntılı
Lean:  yağsız
Least:  en az
Legal:  yasal
Lengthy:  upuzun
Less:  daha az
Lethal:  öldürücü
Level:  düz
Likely:  muhtemel
Linear:  doğrusal
Liquid:  sıvı
Literal:  kelimesi kelimesine
Little:  az
Lively:  hayat dolu
Local:  bölgesel
Lone:  kimsesiz
Long:  uzun
Loose:  gevşek
looser
loud:  yüksek sesli
low:  alçak
magnetic:  manyetik
main:  asıl
mandatory:  zorunlu
manifold:  türlü türlü
many:  çok
marginal:  marjinal
marine:  bahriyeli
martial:  savaşla ilgili


mean:  cimri
mechanical:  mekanik
medical:  tıbbi
mental:  zihinsel
mere:  sırf
metallic:  metalik
middle:  orta
minor:  önemsiz
minus:  eksi
miscellaneous:  çeşitli
misty:  sisli
mnemonic:  bellekle ilgili
mobile:  seyyar
modern:  modern
modifiable:  değiştirilebilen
modular:  modüler
molten:  dökme
momentary:  bir anlık
moral:  ahlaklı
more:  daha çok
most:  en çok
movable:  hareket edebilen
muddy:  çamurlu
multiple:  çeşitli
mutual:  karşılıklı
mythological:  mitolojik
naked:  çıplak
narcotic:  narkotik
narrow:  dar
national:  milli
natural:  doğal
nautical:  gemicilikle ilgili
naval:  donanmayla ilgili
navigational:  denizcilikle ilgili
neat:  düzenli
necessary:  gerekli
negative:  olumsuz
nervous:  sinirli
neutral:  nötr
new:  yeni
next:  sonraki
nice:  hoş
noisy:  gürültülü
nominal:  nominal
noncommissioned:  assubay
normal:  mormal
nuclear:  nükleer
numeric:  sayısal
numerous:  çeşitli
obsolete:  eskimiş
obvious:  aşikar
occasional:  arada bir olan
odd:  garip
old:  yaşlı/eski
open:  açık
operational:  kullanıma hazır
opposite:  zıt
optimum:  optimum
optional:  tercihe bağlı
oral:  sözel
ordinary:  sıradan
organizational:  örgütsel
original:  orijinal
other:  diğer
outside:  dış
outstanding:  göze çarpan
outward:  dış
overhead:  yukarıda
oversize:  büyük boy
own:  kendisinin
pale:  solgun
parallel:  paralel
partial:  bölümsel
particular:  belirli
passive:  pasif
past:  geçmiş
peculiar:  acayip
periodic:  periyodik
peripheral:  ikincil/önemsiz
permanent:  sürekli
personal:  kişisel
petty:  önemsiz
phonetic:  fonetik
physical:  fiziksel
pictorial:  resmedilmiş
plain:  sade
planar:  düzlemsel
plenty:  bol miktar
poisonous:  zehirli
polite:  nazik
political:  siyasi
poor:  fakir/zavallı
portable:  portatif
positive:  olumlu
possible:  mümkün
potential:  potansiyel
powerful:  güçlü
practical:  pratik
precise:  tam/kesin
predictable:  tahmin edilebilir
preliminary:  ilk/ön
pretty:  hoş/çekici
preventive:  önleyici
previous:  önceki
primary:  baş/temel
prior:  önceki/öncelikli
private:  özel
probable:  muhtemel
productive:  verimli
professional:  profesyonel
programmable:  programlanabilir
prompt:  seri/çabuk
proper:  münasip
protective:  koruyucu
proximate:  en yakın
punitive:  acımasız/sert
pure:  katıksız
purple:  mor
quantitative:  nicel
quick:  hızlı
radioactive:  radyoaktif
random:  düzensiz
rapid:  hızlı
raw:  ham/çiğ
ready:  hazır
real:  gerçek
reasonable:  makul/mantıklı
rectangular:  dikdörtgen biçiminde
red:  kırmızı
redundant:  gereksiz
refreshing:  canlandırıcı
regional:  bölgesel
regular:  düzenli
relative:  göreli/oranlı
reliable:  güvenilir
remote:  uzak
respective:  kendi/kişisel
responsible:  sorumlu
retail:  perakende
reusable:  tekrar kullanılabilir
rich:  zengin
right:  doğru/sağ
rigid:  sert/eğilmez
ripe:  olgun
rough:  pürüzlü/kaba
sad:  üzgün
safe:  güvenli
same:  aynı
satisfactory:  hoşnut edici
schematic:  şematik
secondary:  ikincil
secure:  güvenli
senior:  kıdemli
sensitive:  hassas
separate:  ayrı
sequential:  ardışık
serious:  ciddi
serviceable:  dayanıklı/kullanışlı
seventh:  yedinci
several:  çeşitli
severe:  sert/şiddetli
shady:  gölgeli
shallow:  sığ/yüzeysel
sharp:  keskin
shy:  utangaç
shiny:  parlak
shipboard:  gemide
shipshape:  düzgün/muntazam
short:  kısa
sick:  hasta
significant:  önemli
silent:  sessiz
similar:  benzer
simple:  basit
simultaneous:  eş zamanlı
single:  tek/bekar
sixth:  altıncı
slack:  gevşek
slight:  ince/narin
slippery:  kaygan
small:  küçük
smart:  zarif/gösterişli
smooth:  düz/akıcı
snug:  rahat/tam oturan
social:  sosyal
soft:  yumuşak
solar:  güneşle ilgili
solid:  katı
some:  biraz
sour:  ekşi
special:  özel
specific:  belirli
splitting:  şiddetli
stable:  sağlam/sürekli
standby:  yedek
static:  statik
stationary:  sabit
steady:  sabit/sağlam
steep:  dik/sarp
sterile:  steril
sticky:  yapışkan
stiff:  katı/sert
still:  durgun
straight:  dümdüz
strange:  acayip/tuhaf
stranger:  yabancı
strategic:  stratejik
strict:  katı/sağlam
strong:  güçlü
structural:  yapısal
subsequent:  sonradan gelen
substantial:  dayanıklı/önemli
successful:  başarılı
successive:  ardıl
such:  öylesine
sudden:  ani
sufficient:  yeterli
suitable:  uygun
sunny:  güneşli
superior:  yüksek/üstün
superlative:  en iyi/üstün
supplementary:  ilave/ek
sure:  kesin
sweet:  tatlı
swift:  atik/tez
swollen:  şiş/kabarık
symbolic:  sembolik
synthetic:  sentetik
tactical:  taktiksel
tall:  uzun
taut:  gergin
technical:  teknik
temporary:  geçici
tentative:  öneri niteliğinde
terminal:  ölümcül
thermal:  termal
thick:  kalın
third:  üçüncü
thirsty:  susamış
thorough:  tam/eksiksiz
tight:  dar
tiny:  küçük/ufak
toxic:  zehirli
transient:  geçici
transparent:  transparan
transverse:  enine/çaprazlama
tropical:  tropikal
true:  doğru
turbulent:  vahşi/sert
typical:  tipik
undersea:  denizaltı
undersigned:  aşağıda imzası bulunan
underwater:  su altı
unique:  eşsiz
universal:  evrensel
upper:  üstteki
uppermost:  başlıca
urgent:  acil
useful:  faydalı
usual:  olağan
valid:  geçerli
valuable:  değerli
variable:  değişken
various:  çeşitli
vertical:  dikey
viable:  uygulanabilir
violent:  şiddetli
virtual:  gerçek/asıl
visible:  görülebilir
visual:  görsel
vital:  önemli/hayati
void:  hükümsüz/geçersiz
volatile:  değişken/dönek
wanton:  değişken/kontrolsüz
warm:  ılık
waterproof:  su geçirmez
watertight:  suya dayanıklı
weak:  zayıf
weary:  yorgun/usanmış
wet:  ıslak
white:  beyaz
whole:  tüm
wide:  geniş
willful:  inatçı
wise:  akıllı/mantıklı
wooden:  tahta/ahşap
woolen:  yün
wrong:  yanlış
wrongful:  haksız
yellow:  sarı
yesterday:  dün
young:  genç
harmless:  zararsız
inactive:  hareketsiz/pasif
incomplete:  tamamlanmamış
incorrect:  yanlış
indirect:  dolaylı
invalid:  geçersiz
nonavailable:  namevcut
nonproductive:  üretken olmayan
unauthorized:  yetkisiz
undesired:  istenmeyen
unfinished:  bitmemiş
unimportant:  önemsiz
unknown:  bilinmeyen
unsafe:  emniyetsiz
unsuccessful:  başarısız
unused:  kullanılmayan
unusual:  olağan dışı
unwanted:  istenmeyen
useless:  faydasız