2 Haziran 2016 Perşembe

İngilizce Sayılar, Rakamlar

Bir dili öğrenmeye başlarken, ilk olarak, tanışma cümleleri, zamirler, iyelik belirten sıfatlar, çoğul-tekil yapıları, haftanın günleri, ülke isimleri ve bunun gibi bir çok yapılar öğrenilir ve bolca örnekler yapılarak bu yapıların iyice pekiştirilmesi sağlanır. Süreç içerisinde dil ile ilgili “zamanlar” ve bazı temel dilbilgisi kalıpları öğrenildikten sonra değişik aktivitelerle kelimeler ve yapılar tam olarak kavranmış olur. Tekrarlar ve akılda kalıcı yöntemler, çözülen örnekler, sıkça sözlük karıştırmak etkili tekniklerdir.

Biz bu teknikleri zaman içerisinde uygulamaya çalışacağız. Bu girişten sonra İngilizcede var olan sayıları öğrenmeye başlayabiliriz.

İngilizcede sayılarla ilgili söylenebilecek en temel şey şudur: ilk 20 sayıyı öğrenilir ve diğer bütün sayılar, bu sayıların üzerine inşa edilir.

Ekleme: İngilizce sayılar hakkında anlamakta zorluk çekenler için, kolay, pratik ve eğlenceli bir blog gördüm. Sizlerle paylaşmak istiyorum. İngilizce Sayılar bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İngilizce rakamların yazılışı için bu konuyu takip edebilirsiniz.ingilizcesayısı rakamı  nasıl yazılır

0-Oh, nil, zero
1-one
2-two
3-three
4-four
5-five
6-six
7-seven
8-eight
9-nine
10-ten
11-eleven
12-twelve
13-thirteen
14-fourteen
15-fifteen
16-sixteen
17-seventeen
18-eighteen
19-nineteen
20-twenty
ingilizcesayısı rakamı  nasıl yazılır
21-twenty-one
22-twenty-two
23-twenty-three
24-twenty-four
25-twenty-five
ingilizcesayısı rakamı  nasıl yazılır
26-twenty-six
27-twenty-seven
28-twenty-eight
29-twenty-nine
30-thirty
31-thirty-one
32-thirty-two
33-thirty-three
34-thirty-four
35-thirty-five
36-thirty-six
37-thirty-seven
38-thirty-eight
39-thirty-nine
40-forty
41-forty-one
42-forty-two
43-forty-three
44-forty-four
45-forty-five
46-forty-six
47-forty-seven
48-forty-eight
49-forty-nine
50-fifty
ingilizcesayısı rakamı  nasıl yazılır
51-fifty-one
52-fifty-two
53-fifty-three
54-fifty-four
55-fifty-five
56-fifty-six
57-fifty-seven
58-fifty-eight
59-fifty-nine
60-sixty
61-sixty-one
62-sixty-two
63-sixty-three
64-sixty-four
65-sixty-five
66-sixty-six
67-sixty-seven
68-sixty-eight
69-sixty-nine
70-seventy
71-seventy-one
72-seventy-two
73-seventy-three
74-seventy-four
75-seventy-five
ingilizcesayısı rakamı  nasıl yazılır
76-seventy-six
77-seventy-seven
78-seventy-eight
79-seventy-nine
80-eighty
81-eighty-one
82-eighty-two
83-eighty-three
84-eighty-four
85-eighty-five
86-eighty-six
87-eighty-seven
88-eighty-eight
89-eighty-nine
90-ninety
91-ninety-one
92-ninety-two
93-ninety-three
94-ninety-four
95-ninety-five
96-ninety-six
97-ninety-seven
98-ninety-eight
99-ninety-nine
100-A hundred
ingilizcesayısı rakamı  nasıl yazılır
1000-A thousand
1,000,000 – million
1,000,000,000-billion (milyar)


Bir milyar = one billion (sıfırlardan kurtulduğumuza göre bu kadarı yeterli bence)

Şimdi elinize kağıt kalem alıp örnekler yapabilirsiniz.

ingilizce numaralar sayılar rakamlarDipnot 1: Kullanım alanına bağlı olarak, ’sıfır’ın birden fazla ismi vardır. İşte onlardan bazıları:
naught/nought: Genellikle İngilizler’e ait bir kullanım
oh: Numaraları hecelerken (örneğin birine telefon numarası veya banka hesabı verirken)
nil: Spor skorlarında (genellikle İngiliz İngilizcesi’nde)
love: teniste kullanılır
zilch, nada, null, zip: hiçbirşey, bomboş gibi anlamları vurgularken kullanılırlar – “You know nothing – zero, zip, nada, zilch!”
nix: Hiçbirşey anlamında kullanılır (fiil olarak reddetmek anlamına sahiptir)
Dipnot 2: Telefon numaralarını söylerken Türkçe’de yaptığımız gibi, (565 13 36) beşyüz altmışbeş onüç otuzaltı şeklinde değil, her bir rakamı tek tek söyleriz. Yani İngilizce’de, (545 13 36) beş altı beş bir üç üç altı şeklinde söyleriz. Aynı rakam iki kez söylenecekse (22 gibi misal) two two olarak değil double two (çift iki) biçiminde söylenir.
Dipnot 3:Yılları belirtirken, bizdeki gibi (1998) bindokuzyüzdoksansekiz şeklinde değil, ikili olarak okuruz. Yani (1998) ondokuz doksansekiz olarak. Eğer bahsi geçen yılın sonu çift sıfırla bitiyorsa, (2000) twenty double-oh (yirmi çift sıfır) denilir.


Peki ingilizcede kesirli sayılar nasıl söylenir? Bu konuyu ileride ele almak istiyordum ama numaralarla birlikte ele alalım.
Kesirli sayılara geçmeden önce, sıra/derece nasıl belirtilir ona bakmamız gerekli;

İNGİLİZCE SIRA SAYILARI:

1st the first (birinci)
2nd the second (ikinici)
3rd the third (üçüncü)
4th the fourth (dördüncü)
5th the fifth (beşinci)
6th the sixth (altıncı)
7th the seventh (yedinci)
8th the eighth (sekizinci)
9th the ninth (dokuzuncu)
10th the tenth (onuncu)
11th the eleventh (onbirinci)
12th the twelfth (onikinci)
13th the thirteenth (onüçüncü)
14th the fourteenth (ondördüncü)
15th the fifteenth (onbeşinci)
16th the sixteenth (onaltinci)
17th the seventeenth (onyedinci)
18th the eighteenth (onsekizinci)
19th the nineteenth (ondokuzuncu)
20th the twentieth (yirminci)
21st the twenty-first (yirmibirinci)
22nd the twenty-second (yirmiikinci)
23rd the twenty-third (yirmiüçüncü)
24th the twenty-fourth (yirmidördüncü)
25th the twenty-fifth (yirmibeşinci)
26th the twenty-sixth (yirmialtıncı)
27th the twenty-seventh (yirmiyedinci)
28th the twenty-eighth (yirmisekizinci)
29th the twenty-ninth (yirmidokuzuncu)
30th the thirtieth (otuzuncu)
40th the fortieth (kırkıncı)
50th the fiftieth (ellinci)
60th the sixtieth (altmışıncı)
70th the seventieth (yetmişinci)
80th the eightieth (sekseninci)
90th the ninetieth (doksanıncı)
100th the hundredth (yüzüncü)
101st the hundred and first (yüzbirinci)
1000th the thousandth (bininci)


1,2 ve 3. dışındakilerin eklerinin aynı olduğuna dikkat edin.

İNGİLİZCE KESİRLİ SAYILAR:

Kesirli ifadelere gelince;

1/8 One eighth (bir bölü sekiz , sekiz de bir)
1/5 One fifth (bir bölü beş , beşte bir )
1/4 One quarter (çeyrek , bir bölü dört, dörtte bir)
3/4 Three quarters (quarter, çeyrek anlamına gelir; 3 çeyrek)
1/3 One third (bir bölü üç, üçte bir)
2/3 Two thirds (iki bölü üç, üçte iki)
1/2 One half (yarım, bir bölü iki, iki de bir)

Buradaki yazılışlar Britanya İngilizcesine göre kesirli sayılardır.

Amerikan İngilizcesine göre kesirli sayılar ise;

1/8 One over eight (bir bölü sekiz , sekiz de bir)
1/5 One over five (bir bölü beş , beşte bir )
1/4 One over four (çeyrek , bir bölü dört, dörtte bir)
1/3 One over three (bir bölü üç, üçte bir)
2/3 Two over three (iki bölü üç, üçte iki)
1/2 One over two (yarım, bir bölü iki, iki de bir)

Bu yazımdaki “over”, üzerinde anlamındadır.


4 işlem ve bazı temel terimlerden de bahsedelim,

İNGİLİZCE DÖRT İŞLEM ( 4 İŞLEM )

+ Plus (And) (toplama)
- Minus (Take away) (çıkarma)
x Multiplied by (Times) (çarpma)
÷ Divided by (bölme)
= Equals (Is) (eşittir)
. Point (nokta)
% Percent (yüzde)


İngilizce matematiksel dört işlem için bazı basit örnekler yapalım:
1 + 5 = 6 one plus five equals six (bir artı beş eşittir altı)
4 – 3 = 1 four minus three equals one (dört eksi üç eşittir bir)
3*2= 6 three times two equals six (üç çarpı iki eşittir altı)
6/3=2 six divided by three equals two (altı bölü üç eşittir iki)
10% ten percent (yüzde on)
10% 100 = 10 ten percent one hundred equals ten (yüzün yüzde onu eşittir on)

Sayılar konusunda epey bilgi verdik ama bir iki ufak bilgiyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum,

0 (sıfır) rakamıyla ilgili bazı özel durumlardan bahsedeceğim;


Ondalık virgülden sonra kullanılırsa,
0 = oh yani, 6.08 = six point oh eight
Oda ve otobüs numaralarını söylerken,
Room 104 = room one of four
Bus 507= bus five oh seven
Telefon numaralarında,
5478010 = five four seven eight oh one oh
Yıllarda,
1901 =nineteen oh one
0 = nought, ondalık virgülden önce,
0.06 = nought point oh six
0 = zero, sıcaklık değerlerini söylerken,
-10°C = 10 degrees below zero
Amerikan İngilizcesinde rakam olarak 0 = Zero.
0 = nil futbol terimi olarak, Trabzonspor 2 Fenerbahçe 0 = Trabzonspor two Fenerbahçe nil
0 = love, tenisde 40 - 0 = "forty love" şeklinde yazılır.

Sayılar konusunda benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İleriki zamanlarda bu konularla ilgili örnekler çözebiliriz.

İngilizce 1'den 1000'e sayıları öğrenmek için tıklayın.

32 yorum:

Adsız dedi ki...

0dan 1000 kadar ingilizce sayılar

url dedi ki...

bazılarının söyleyiş zor

Adsız dedi ki...

güzel bir yazı olmuş.Elinize sağlık

Adsız dedi ki...

güzel bir yazı olmuş.Elinize sağlık

Adsız dedi ki...

çok güzel ezberledim

Adsız dedi ki...

bune ya bunlar bebe işi 1den 1000000 e kadar lazım bana yazarmısınız lütfen

Adsız dedi ki...

saçma dedim güzel çıktı lan memo

Adsız dedi ki...

bunlara bebe işi diosan onu nasıl akıl edemıon paradoks herif

Adsız dedi ki...

ya bn sadece 50 ye kadar sayabiliyorum 50de sonrasını bilmiyorum ve 200 rakamının yazılışını bulamadım

Adsız dedi ki...

1den 500e kadar yazılışını koysanız daha ii olur 100e kadar olanı herkes bilio..

Adsız dedi ki...

çok güzel bir site saolun

Adsız dedi ki...

9 a nihht yazmışsınız o gece 9 nine

Adsız dedi ki...

bana 2011 lazım ne yapacam bunları xD??????????????????????

Adsız dedi ki...

ay çok güzelmiş be ezberledim sınavdan 100 aldım be kıskanın beni lennnnnnnnnnnn

Adsız dedi ki...

arkadaşlar bu siteyi bazı arkadaşlarım beğenmiyorlar admin bu site için hatta sırf sizin için uğraşmış bi arkadaşımızın 100 almasının sebebebi belkide sadece bu site idi sevgili arkadaşlarım bişi sorabilirmiyim bu sitenin neyini beğenmediniz birşey daha sölicem bu senennin yani 2012ye başladığımdan beridir bu siteden yardım alıyorum ve dönemin başından beridir ingilizce dersimin hepsi 100

Adsız dedi ki...

Gercekten cok guzel olmus. Sinavima cok yardimci oldu <3

Adsız dedi ki...

Bencede cok guzel bir site bnmde snvima yrdmci oluyor.

Adsız dedi ki...

beğenmeyenler çıksın hem kullanıp hemde kötüleyenlere söylüyorum adam değilsini<

Adsız dedi ki...

bn cok memnun kaldım

Adsız dedi ki...

Çoook teşekkür ederim.

Adsız dedi ki...


s0x 0 eguals e

Adsız dedi ki...

gerçekten iyi bir site yapanlardan ALLAH razı olsun

Adsız dedi ki...

teşekürler :)

Adsız dedi ki...

Benim Ödevlerime çok yardımcı oldu

Adsız dedi ki...

çok işime yaradı admin uğaşmış yazmış beğenmeyenler sayfadan gidebilir.

Adsız dedi ki...

süper lan bu site.Ödevime yardımcı oldu bayağı :D

Raşit dedi ki...

Two hundred = 200

Raşit dedi ki...

Birincisi, 9'a "Ninth" yazılmış. İkinciside, sonuna "th" geldiği zaman 9'un sonundaki "e" (nin"e") düşer. Yani Ninth (Dokuzuncu) olur.

Gdjgeeu dedi ki...

Aynen

Adsız dedi ki...

neredeyse 1 yıldır kimse yorum yazmamış. Hatta uğramamış olabilir ama uğraşılmış bir yazı olmasına rağmen, pek yorum almamış.

selin güvendi dedi ki...

Hiç işime yaramadı onların arasındak sayıları koysan daha işeyarardı ama tebrikler yinede

sevket dursun dedi ki...

ananıza babanıza rahmet ellerınıze saglık sayenızde cocuklarımız yabancı dıl öyreniyor